• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Zakład Produkcji Handlu i Usług
"HYDROGEOWIERT" - Leszek Pich

hydrogeowiert.rze.pl

Rok założenia: 1995

Liczba zatrudnionych: 40

Adres:

37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 28
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Budownictwo
Usługi sprzętem budowlanym

Osoby zarządzające firmą:

 • Leszek Pich - Właściciel

Osoby kontaktowe:

 • Leszek Pich - Właściciel
Wyroby i usługi
Świadczymy usługi w zakresie:
 • PRAC BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH
  • sieci wodociągowe
  • przepompownie
  • stacje uzdatniania wody
  • sieci kanalizacyjne
  • oczyszczalnie ścieków
  • drogi dojazdowe z kruszyw
  • roboty ogólnobudowlane
  • podwierty (przeciski) pod drogami
 • GEOTECHNIKI
  • umacnianie brzegów rzek
  • umacnianie skarp, nasypów
  • zagęszczanie i uszczelnianie podłoża
 • USŁUG SPRZĘTEM BUDOWLANYM
  • koparki
  • spycharki
  • żuraw samochodowy

Remont Szkoły Podstawowej w Szklarach(wykonanie dachu, odwodnienie oraz docieplenie budynku).

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krasiczyn


WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LATROBÓT BUDOWLANYCH

InwestorOpis wykonanych robótTermin wykonania
Gmina Krasiczyn
37-741 Krasiczyn
tel. (016) 6718370
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dybawka
Zakres robót:
- 3500 m kanalizacji grawitacyjnej
- 1360 m kanalizacji tłocznej
- 2szt przepompowni

16.05.2000r. –30.10.2000r.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Olszanach
Zakres robót:
- 700m kanalizacji sanitarnej
- oczyszczalnia o przepustowości 25 m3/d

20.07.2001r. - 30.11.2001r.
3) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Dybawka
Zakres robót:
- 723 m kanalizacji grawitacyjnej

15.09.2003r. - 15.10.2003r.
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śliwnica wraz z  budową II bloku oczyszczalni ścieków m. Krasiczyn
Zakres robót:
- 6068 mb kanalizacji sanitarnej
- oczyszczalnia o przepust.100m3/d
08.05.2003r. - 30.09.2003r.
5) Budowa kanalizacji oraz budowa II bloku oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszany
Zakres robót:
- 4432 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej
- 2 szt przepompowni ścieków- oczyszczalnia ścieków przepustowość 25m3/d
08.05.2003r. - 30.09.2003r.
Gmina Żurawica
Ul. Ojca Swiętego Jana Pawła II
37-710 Żurawica
tel. (016) 6713232
1) Budowa wodociągu w Żurawicy i Buszkowicach
Zakres robót:
- 1364 mb sieci wodociągowej
2000r.- 2001r.
Gmina Pawłosiów
Pawłosiów 88
37-500 Jarosław
tel. (016) 6219022
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kidałowice
Zakres robót:
- 11699 m sieci kanalizacji sanitarnej
- 1szt przepompowni ścieków
07.06.2000r. - 30.09.2001r.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbna
Zakres robót:
- 18,6 km sieci kanalizacji sanitarnej
26.07.2001 r.-15.08.2002r.
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbna –Ożańsk – IV etap
Zakres robót:
- 8 km sieci kanalizacji sanitarnej
- 2 szt przepompowni ścieków
02.08.2002r - 30.12.2002r
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbna –Ożańsk III Aetap
Zakres robót:
- 2250 mb sieci kanalizacji sanitarnej
07.10.2002r. - 31.12.2002r.
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbna –Ożańsk etap IVA
Zakres robót:
- 1441 mb sieci kanalizacji sanitarnej
24.10.2002r.- 31.03.2003r.
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbna, Tywonia, Szczytna, Cieszacin Wielki
Zakres robót:
- 45 km sieci kanalizacji sanitarnej
- 5 szt przepompowni ścieków
01.07.2003r. - 26.06.2004r.
7) Budowa kanalizacji sanitarnej Cieszacin Mały
Zakres robót:
- 5968 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej
- 3333 mb kanalizacji tłocznej
- 2 szt przepompowni
01.07.2003r. - 26.06.2004r.
Biuro Obsługi Inwestycyjnej
Ul. Matejki 1
37-700 Przemyśl
tel. (016) 6789997
1) Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w m. Przemyśl
Zakres robót:
- 269m kanalizacji sanitarnej
- 78 mb sieci wodociągowej
- 39 mb przebudowa gazociągu
23.10.2002r.-15.12.2002r
Gmina Krościenko Wyżne
Ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013) 4315190
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krościenko Wyż. Etap VII
Zakres robót:
- 10 km sieci kanalizacji sanitarnej- 2 szt przepompowni ścieków
06.05.2002r. - 15.12.2002r.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krościenko Wyż.etap IV
Zakres robót:
- 10 km sieci kanalizacji sanitarnej
- 1 szt przepompowni ścieków
24.04.2003r. - 15.08.2003r.
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krościenko Wyż.etap VIII
Zakres robót:
- 12 km sieci kanalizacji sanitarnej
- 3 szt przepompowni ścieków
02.06.2003r. - 30.10.2003r.
4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
Zakres robót:
- 5444 m2 chodnika
- poszerzenie jezdni z ułożeniem masy bitumicznej
- kanalizacja deszczowa WIPRO 2022 mb
02.09.2003r.- 14.08.2005r.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Zboiska 33
38-505 Zboiska
tel.(013) 4675350
1) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zboiska
Zakres robót:
- oczyszczalnia o przepustowości 20 m3/d
- kubatura budynku 274 m2
07.01.2003r. - 30.08.2003r
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Rokitniańska 4
37-700 Przemyśl
tel. (016) 6782464
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysockiego i Paderewskiego miejscowości Przemyśl
Zakres robót:
- 146 mb sieci kanalizacji ogólnospławnej
15.04.2003r. - 30.05.2003r.
2) Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Jana Pawła II w Przemyślu
Zakres robót:
- 40,5 mb sieci kanalizacji ogólnospławnej Φ 500
31.10.2003r. - 01.12.2003r.
3) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Skorupki i Głogowskiej w Przemyślu
Zakres robót:
- 259 mb sieci wodociągowej
03.11.2003r. - 28.11.2003r
Gmina Przemyśl
Ul. Borelowskiego 1
37-700 Przemyśl
tel. (0160 6704800
1) Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ostrów
Zakres robót:
- 2607 mb kanalizacji sanitarnej
01.07.2004r. - 20.09.2004r.
2) Budowa sieci wodociągowej ze wsi Rożubowice do wsi Stanisławczyk
Zakres robót:
-1066 mb sieci wodociągowej z rur PE
01.12.2004r.- 20.12.2004r.
Gmina Miejsce Piastowe
Ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
(013) 4353019
1) Budowa wodociągu w Zalesiu
Zakres robót:
- 6959 mb sieci wodociągowej wraz z przyłaczami
07.2004r. - 14.12.2004r
Gmina BrzozówUl. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów(013) 43410501) Budowa kanalizacji wsi Humniska – Brzozów
Zakres robót:
- 10591 mb sieci kanalizacji sanitarnej
- 2087 mb kanalizacji tłocznej
- 4 szt przepompowni ścieków
02.07.2004r. - 31.12.2004r.
2) Budowa kanalizacji wsi Humniska – Grabownica
Zakres robót:
- 3853 mb sieci kanalizacji sanitarnej
- 1618 mb kanalizacji tłocznej
- 3 szt przepompowni ścieków
02.07.2004r. - 31.12.2004r.
Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
tel (016) 7719818
1) Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sierakośce
Zakres robót:
- 2532 mb sieci kanalizacji sanitarnej
- 1 szt przepompowni
- oczyszczalnia ścieków – 31,6 m3/d
12.07.2004r.- 15.06.2005r
2) Remont Szkoły w Fredropolu
Zakres robót:
- Wyk. ścian i sufitów, posadzek podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznej i c.o.
15.11.2004r. - 31.01.2005r.
Gmina Hyżne
Hyżne 103
36-204 Hyżne
(0170 2295002)
1) Remont Szkoły Podstawowej w Szklarach
Zakres robót:
- wykonanie dachu, wykonanie odwodnienia i docieplenia budynku
02.08.2004r. - 29.10.2004r.
Gmina Haczów
36-213 Haczów
tel.(013) 4391002
1) Remont budynku gimnazjum w Haczowie.
2) Remont łazienek w przedszkolu w Trześniowie

Zakres robót:
- Wykonanie instalacji elektrycznej, przyłącza kanalizacyjnego, robót budowlanych
04.08.2004r. - 30.10.2004r.
Gmina Domaradz
Domaradz 345
36- 23- Domaradz
tel. (013) 4347053
1)Izolacja fundamentów Domu Nauczyciela w Domaradzu
2) Izolacja fundamentów dwóch ścian półn. i zachodniej budynku Ośrodka Zdrowia w Baryczy
3) Izolacja fundamentów przy budynku SP nr 2 w Domaradzu
18.08.2004r. -30.09.2004r.
Dane podstawowe
WizytówkaFirma Zakład Produkcji Handlu i Usług „HYDROGEOWIERT” powstała w 1995r. na bazie istniejącej od 1989r. firmy „HYDROWIERT” s.c., która w początkowym okresie działalności zajmowała się wykonywaniem ujęć wód podziemnych, a następnie budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obecnie firma kontynuuje swą działalność oferując jednocześnie bogatą listę usług dodatkowych tj. budowa oczyszczalni ścieków, roboty ogólnobudowlane, roboty remontowe obiektów kubaturowych.


Jesteśmy jedną z rozwijających się firm z branży usług inżynieryjno – budowlanych woj. podkarpackiego, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, zarówno kierowniczą jak i produkcyjną. Jesteśmy w stanie realizować powierzone zadania inwestycyjne w trudnych warunkach terenowo- geologicznych.

Zakład Produkcji Handlu i Usług "HYDROGEOWIERT" - Leszek Pich
Zakład Produkcji Handlu i Usług "HYDROGEOWIERT" - Leszek Pich
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sierakośce
Zakład Produkcji Handlu i Usług "HYDROGEOWIERT" - Leszek Pich
Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu